ปั๊มสระว่ายน้ำ SWIMMINGPOOL PUMP

หัวใจของระบบสระว่ายน้ำ คือปั๊มสระว่ายน้ำ ที่มีหน้าที่ดูดน้ำในสระว่ายน้ำกลับมายังระบบกรอง เพื่อทำความสะอาดน้ำ และปล่อยน้ำที่ผ่านการกรองแล้ว กลับไปยังสระว่ายน้ำอย่างเดิม ซึ่งหากการเลือกซื้อปั๊มสระว่ายน้ำไม่มีความสำพันธ์กับปริมาณของมวลน้ำแล้ว อาจจะทำให้การดูดน้ำกลับมาระบบกรอง ทำได้อย่างไม่เต็มที่ และจะก่อใหเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาแน่นอนค่ะ

Browse products

HAYWARD

Made in AMERICA

STA-RITE

Made in AMERICA

EMAUX

ปั๊มสระว่ายน้ำ

BOSS

Made in CHAINA

PROMAX

Made in CHAINA

ESPANA

Made in SPAIN

Pentair – WhisperFlo

PENTAIR

ปั๊มสระว่ายน้ำ

ASTRAL

ปั๊มสระว่ายน้ำ

KRIPSOL

Made in SPAIN

ESPA

Made in SPAIN

BADU

ปั๊มสระว่ายน้ำ

GREATPOOL

Made in CHAINA