งานแก้ไขสระว่ายน้ำเขียว

สระว่ายน้ำส่วนตัว @ปทุมธานี

สระว่ายน้ำของคุณลูกค้าเป็นสระว่ายน้ำสำเร็จรูป แต่ระบบเป็นอุปกรณ์สระว่ายน้ำมาตฐาน ใช้ไปในช่วงแรกน้ำใสปกติ แต่พอนานเข้าน้ำเริ่มเขียว ไม่ใส ทีมงานหมีพูลจึงเข้าไปตรวจสอบพบว่า ก้างปลาในถังกรองแตกหัก ทำให้มีทรายในถังกรองหลุดมาลงที่สระว่ายน้ำ ทีมงานจึงทำการเปลี่ยนใหม่และแก้ไขสระว่ายน้ำเขียวให้ค่ะ

บรรยากาศการทำงาน

แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
นอกจากมาแก้เรื่องสระว่ายน้ำเขียวแล้ว ทางลูกค้าต้องการให้ติดตั้งบันไดลงสระว่ายน้ำให้ด้วยค่ะ
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
คุณหมี แจ้งปัญหาและสาเหตุให้กับทางลูกค้าทราบแก้ไขสระว่ายน้ำเขียว

ทีมงานหมีพูล นำชุดโมบายล์มาช่วยปรับสภาพน้ำ เพื่อความรวดเร็วและความสะอาดที่มากกว่า

แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
ช่างเค เตียมตัวทำการดูดตะกอนใต้พื้นสระ
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
ทิ่งที่โมบายล์กรองได้คือเศษทราย และฝุ่นตะกอนต่างๆ ที่อยู่ในสระว่ายน้ำ
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
สภาพน้ำเปลี่ยนเป็นสีฟ้ามากขึ้นแล้วค่ะ
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
คุณหมี ทำการตรวจเช็คค่าเกลือ จากเครื่องเกลือยี่ห้อ PROCELL ที่หมีพูลมีจำหน่าย
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
คุณหมี ทำการสอนลูกค้าถึงการดูแลสระว่ายน้ำ การดูดตะกอนและแื่นๆอีกด้วยค่ะ
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
น้ำในสระว่ายน้ำเปลี่ยนสีชัดเจน
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
ในที่คุณลูกค้าก็ได้สระว่ายน้ำใสๆ กลับคืนมาอีกครั้ง