รายละเอียด

รหัสสินค้า : CH-KL-P50
คลอรีน 90% 
ขนาด : 50 กิโลกรัม / ถัง
ชนิด : ผง

สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : CH-EN-P50
คลอรีน 90% 
ขนาด : 50 กิโลกรัม / ถัง
ชนิด : ผง

สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : CH-EN-G50
คลอรีน 90% 
ขนาด : 50 กิโลกรัม / ถัง
ชนิด : เม็ด / เกร็ด

สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : CH-EN-T50
คลอรีน 90% 
ขนาด : 50 กิโลกรัม / ถัง
ชนิด : ก้อน

สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : CH-SB-G50
คลอรีน 90% 
ขนาด : 50 กิโลกรัม / ถัง
ชนิด : ผง

สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : CH-SB-P50
คลอรีน 90% 
ขนาด : 50 กิโลกรัม / ถัง
ชนิด : เม็ด / เกร็ด

สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : CH-SB-T50
คลอรีน 90% 
ขนาด : 50 กิโลกรัม / ถัง
ชนิด : ก้อน

สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : CH-SB-P5
คลอรีน 90% 
ขนาด : 5 กิโลกรัม / ถัง
ชนิด : ผง

สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : CH-SB-G5
คลอรีน 90% 
ขนาด : 5 กิโลกรัม / ถัง
ชนิด : เม็ด / เกร็ด

สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : CH-SB-T5
คลอรีน 90% 
ขนาด : 5 กิโลกรัม / ถัง
ชนิด : ก้อน

สั่งซื้อ / สอบถาม