สายดูดตะกอน

ล้อดูดตะกอน

ที่ตักใบไม้

แปรงขัดสระว่ายน้ำ

ด้ามดูดตะกอน