ล้อดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า : MT-EN-001
รายละเอียด : ล้อดูดตะกอน
ขนาด : 14″
ด้ามต่อ : พลาสติก 

สั่งซื้อ / สอบถาม
ล้อดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า : MT-EN-003
รายละเอียด : ล้อดูดตะกอน
ขนาด : 
ด้ามต่อ : พลาสติก 

สั่งซื้อ / สอบถาม
ล้อดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า : MT-BS-003
รายละเอียด : ล้อดูดตะกอน
ขนาด :  
ด้ามต่อ : พลาสติก 

สั่งซื้อ / สอบถาม
ล้อดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า : MT-BS-004
รายละเอียด : ล้อดูดตะกอน
ขนาด :  
ด้ามต่อ : พลาสติก 

สั่งซื้อ / สอบถาม
ล้อดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า : MT-BS-002
รายละเอียด : ล้อดูดตะกอน
ขนาด 14 นิ้ว ด้านข้างเป็นขนแปรง
ด้ามจับอะลูมิเนียม

สั่งซื้อ / สอบถาม
ล้อดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า : MT-PX-V03
รายละเอียด : ล้อดูดตะกอน
หัวดูดตะกอนขนาด 19 นิ้วพร้อมด้ามจับอลูมิเนียม

สั่งซื้อ / สอบถาม
ล้อดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า : MT-PX-V02
รายละเอียด : ล้อดูดตะกอน
หัวดูดตะกอนขนาด 14 นิ้วพร้อมด้ามจับอลูมิเนียม

สั่งซื้อ / สอบถาม
ล้อดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า : MT-PX-V04
รายละเอียด : ล้อดูดตะกอนแบบอลูมิเนียม ด้ามพลาสติก

 

สั่งซื้อ / สอบถาม
ล้อดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า : MT-PX-V01
รายละเอียด : สายดูดตะกอน
หัวดูดตะกอนขนาด 14 นิ้วพร้อมด้ามจับพลาสติก

สั่งซื้อ / สอบถาม
ล้อดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า : MT-PX-V06
รายละเอียด : หัวดูดตะกอนออกแบบพิเศษมีกันชนป้องกันการกระแทกขอบสระ

สั่งซื้อ / สอบถาม
ล้อดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า : MT-PX-V05
รายละเอียด : หัวดูดตะกอนแบบสามเหลี่ยมมีแปรงขัดสระแต่ไม่มีล้อ ด้ามพลาสติก

สั่งซื้อ / สอบถาม