สายดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า : MT-BS-100
รายละเอียด : สายดูดตะกอน
ขนาด : 1.5″
ความยาว : 25 ฟุต (7.62 เมตร)

สั่งซื้อ / สอบถาม
สายดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า : MT-BS-101
รายละเอียด : สายดูดตะกอน
ขนาด : 1.5″
ความยาว : 30 ฟุต (9 เมตร)

สั่งซื้อ / สอบถาม
สายดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า : MT-BS-102
รายละเอียด : สายดูดตะกอน
ขนาด : 1.5″
ความยาว : 40 ฟุต (12 เมตร)

สั่งซื้อ / สอบถาม
สายดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า : MT-BS-103
รายละเอียด : สายดูดตะกอน
ขนาด : 1.5″
ความยาว : 50 ฟุต (15 เมตร)

สั่งซื้อ / สอบถาม
สายดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า :  MT-EN-H25
รายละเอียด : สายดูดตะกอน
ขนาด : 1.5″
ความยาว : 25 ฟุต (7.62 เมตร)

สั่งซื้อ / สอบถาม
สายดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า :  MT-EN-H30
รายละเอียด : สายดูดตะกอน
ขนาด : 1.5″
ความยาว : 30 ฟุต (9 เมตร)

สั่งซื้อ / สอบถาม
สายดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า :  MT-EN-H40
รายละเอียด : สายดูดตะกอน
ขนาด : 1.5″
ความยาว : 40 ฟุต (12 เมตร)

สั่งซื้อ / สอบถาม
สายดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า :  MT-EN-H50
รายละเอียด : สายดูดตะกอน
ขนาด : 1.5″
ความยาว : 50 ฟุต (15 เมตร)

สั่งซื้อ / สอบถาม
สายดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า : MT-PX-H30
รายละเอียด : สายดูดตะกอน
ขนาด : 1.5″
ความยาว : 30 ฟุต (9 เมตร)

สั่งซื้อ / สอบถาม
สายดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า : MT-PX-H40
รายละเอียด : สายดูดตะกอน
ขนาด : 1.5″
ความยาว : 40 ฟุต (12 เมตร)

สั่งซื้อ / สอบถาม
สายดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า : MT-PX-H50
รายละเอียด : สายดูดตะกอน
ขนาด : 1.5″
ความยาว : 50 ฟุต (15 เมตร)

สั่งซื้อ / สอบถาม
สายดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า : MT-CR-180
รายละเอียด : สายดูดตะกอน
ขนาด : 1.5″
ความยาว : 30 ฟุต (9 เมตร)

สั่งซื้อ / สอบถาม
สายดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า : MT-CR-181
รายละเอียด : สายดูดตะกอน
ขนาด : 1.5″
ความยาว : 40 ฟุต (12 เมตร)

สั่งซื้อ / สอบถาม
สายดูดตะกอน

รายละเอียด

รหัสสินค้า : MT-CR-182
รายละเอียด : สายดูดตะกอน
ขนาด : 1.5″
ความยาว : 50 ฟุต (15 เมตร)

สั่งซื้อ / สอบถาม

สอบถามก่อนได้ค่ะ

หากท่านไม่ทราบในการเลือกซื้อสินค้า ปรึกษาหมีได้ตลอดเวลาค่ะ เพราะอุปกรณ์สระว่ายน้ำ จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการแนะนำให้กับลูกค้า เพื่อป้องกันปัญหาที่ตามมาภายหลัง รวมไปถึงบริการหลังการขายจากเราค่ะ