Cantabric TOPMount

ถังกรองทราย Astral

รายละเอียด

ถังกรองทราย TOPMOUNT
รหัสสินค้า : Cantabric D.400
ขนาด 16 นิ้ว
FLOW RATE : 6 คิว / ชม
มัลติพอทวาล์ว 1.5 นิ้ว
สั่งซื้อ / สอบถาม
ถังกรองทราย Astral

รายละเอียด

ถังกรองทราย TOPMOUNT
รหัสสินค้า : Cantabric D.500
ขนาด 20 นิ้ว
FLOW RATE : 9 คิว / ชม
มัลติพอทวาล์ว 1.5 นิ้ว
สั่งซื้อ / สอบถาม
ถังกรองทราย Astral

รายละเอียด

ถังกรองทราย TOPMOUNT
รหัสสินค้า : Cantabric D.600
ขนาด 24 นิ้ว
FLOW RATE : 14 คิว / ชม
มัลติพอทวาล์ว 1.5 นิ้ว
สั่งซื้อ / สอบถาม
ถังกรองทราย Astral

รายละเอียด

ถังกรองทราย TOPMOUNT
รหัสสินค้า : Cantabric D.750
ขนาด 30 นิ้ว
FLOW RATE : 1 คิว / ชม
มัลติพอทวาล์ว 2 นิ้ว
สั่งซื้อ / สอบถาม

สอบถามก่อนได้ค่ะ

หากท่านไม่ทราบในการเลือกซื้อสินค้า ปรึกษาหมีได้ตลอดเวลาค่ะ เพราะอุปกรณ์สระว่ายน้ำ จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการแนะนำให้กับลูกค้า เพื่อป้องกันปัญหาที่ตามมาภายหลัง รวมไปถึงบริการหลังการขายจากเราค่ะ