220V/50Hz

รายละเอียด

รหัสสินค้า : PM-BS-A075
ท่อน้ำเข้า-ออก: 1.5″X1.5″
แรงม้า : 0.75 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 1 สาย
ยูเนี่ยน: มี
โวตต์/เฮิรตซ์ : 220V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : PM-BS-A100
ท่อน้ำเข้า-ออก : 1.5″X1.5″
แรงม้า : 1 แรง
แหล่งจ่ายไฟ: 1 สาย
ยูเนี่ยน : มี
โวตต์/เฮิรตซ์ : 220V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : PM-BS-A150
ท่อน้ำเข้า-ออก : 2″ X 2″
แรงม้า : 1.5 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 1 สาย
ยูเนี่ยน : มี
โวตต์/เฮิรตซ์ : 220V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : PM-BS-A300
ท่อน้ำเข้า-ออก : 2″ X 2″
แรงม้า : 1 แรง
แหล่งจ่ายไฟ: 1 สาย
ยูเนี่ยน : มี
โวตต์/เฮิรตซ์ : 220V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : PM-BS-A400
ท่อน้ำเข้า-ออก : 2″ X 2″
แรงม้า : 4 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 1 สาย
ยูเนี่ยน : มี
โวตต์/เฮิรตซ์ : 220V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : PM-BS-200
ท่อน้ำเข้า-ออก : 2″ X 2″
แรงม้า : 2 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 1 สาย
ยูเนี่ยน: มี
โวตต์/เฮิรตซ์ : 220V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

380V/50Hz

รายละเอียด

รหัสสินค้า : PM-BS-A100T
ท่อน้ำเข้า-ออก : 1.5″ X 1.5″
แรงม้า : 1 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 3 สาย
ยูเนี่ยน: มี
โวตต์/เฮิรตซ์ : 380V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : PM-BS-A150T
ท่อน้ำเข้า-ออก : 2″ X 2″
แรงม้า : 1.5 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 3 สาย
ยูเนี่ยน: มี
โวตต์/เฮิรตซ์ : 380V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : PM-BS-A200T
ท่อน้ำเข้า-ออก : 2″ X 2″
แรงม้า : 2 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 3 สาย
ยูเนี่ยน: มี
โวตต์/เฮิรตซ์ : 380V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : PM-BS-A400T
ท่อน้ำเข้า-ออก : 2″ X 2″
แรงม้า : 4 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 3 สาย
ยูเนี่ยน: มี
โวตต์/เฮิรตซ์ : 380V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : PM-BS-A200T
ท่อน้ำเข้า-ออก : 2″ X 2″
แรงม้า : 2 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 3 สาย
ยูเนี่ยน: มี
โวตต์/เฮิรตซ์ : 380V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : PM-BS-A300T
ท่อน้ำเข้า-ออก : 2″ X 2″
แรงม้า : 3 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 3 สาย
ยูเนี่ยน: มี
โวตต์/เฮิรตซ์ : 380V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

สอบถามก่อนได้ค่ะ

หากท่านไม่ทราบในการเลือกซื้อสินค้า ปรึกษาหมีได้ตลอดเวลาค่ะ เพราะอุปกรณ์สระว่ายน้ำ จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการแนะนำให้กับลูกค้า เพื่อป้องกันปัญหาที่ตามมาภายหลัง รวมไปถึงบริการหลังการขายจากเราค่ะ