Inlet & Vacuum Fittings

รายละเอียด

อุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ
รหัสสินค้า : EM2819
รายละเอียด : Gutter Drain
ขนาดท่อ : 1.5″

สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

อุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ
รหัสสินค้า : EM3301
รายละเอียด : Standard Eyeball
ขนาดท่อ : 1.5″

สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

อุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ
รหัสสินค้า : EM3302
รายละเอียด : Eyeball
ขนาดท่อ : 1.5″

สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

อุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ
รหัสสินค้า : EM2827C
รายละเอียด : Vacuum for
Concrete Pool
ขนาดท่อ : 1.5″

สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

อุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ
รหัสสินค้า : EM2828V
รายละเอียด : Eyeball for
Vinyl Pool
ขนาดท่อ : 1.5″

สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

อุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ
รหัสสินค้า : EM4408
รายละเอียด : Wall return inlet
for Concrete pools
ขนาดท่อ : 1.5″

สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

อุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ
รหัสสินค้า : EM4412
รายละเอียด : Wall return inlet with horizontal eyeball.
ขนาดท่อ : 1.5″

สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

อุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ
รหัสสินค้า : EM4413
รายละเอียด : Wall return inlet
for Concrete pools
ขนาดท่อ : 1.5″

สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

อุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ
รหัสสินค้า : EM2861
รายละเอียด : Floor return inlet for Concrete pools
ขนาดท่อ : 1.5″

สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

อุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ
รหัสสินค้า : PSF‐09‐CW
รายละเอียด : Suction 5″
for Concrete
ขนาดท่อ : 2″

สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

อุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ
รหัสสินค้า : PSF‐10‐W
รายละเอียด : Main drain
Round 8”
ขนาดท่อ : 1.5″

สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

อุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ
รหัสสินค้า : EM2833HC
รายละเอียด : Main Drain
with Hydrostatic Relief Valve
ขนาดท่อ : 1.5″

สั่งซื้อ / สอบถาม

Main Drain

รายละเอียด

อุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ
รหัสสินค้า : PSF‐11‐W
รายละเอียด : Main drain 9” x 9”
สี : ขาว

สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

อุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ
รหัสสินค้า : PSF‐11‐B
รายละเอียด : Main drain 9” x 9”
สี : ดำ

สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

อุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ
รหัสสินค้า : PSF‐12‐W
รายละเอียด : Main drain 12” x 12”
สี : ขาว

สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

อุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ
รหัสสินค้า : PSF‐12‐B
รายละเอียด : Main drain 12” x 12”
สี : ดำ

สั่งซื้อ / สอบถาม

สอบถามก่อนได้ค่ะ

หากท่านไม่ทราบในการเลือกซื้อสินค้า ปรึกษาหมีได้ตลอดเวลาค่ะ เพราะอุปกรณ์สระว่ายน้ำ จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการแนะนำให้กับลูกค้า เพื่อป้องกันปัญหาที่ตามมาภายหลัง รวมไปถึงบริการหลังการขายจากเราค่ะ