เดอะ คัลเลอร์ส รังสิต-คลอง 4

โครงการหมู่บ้านเดอะ คัลเลอร์ส รังสิต-คลอง 4 มีปัญหาเรื่องสระว่ายน้ำขุ่น เขียว เป็นอย่างมาก จึงติดต่อมาทางหมีพูลเซอร์วิส ให้เข้ามาแก้ไขปัญหาสระว่ายน้ำที่เกิดขึ้น อย่างเร่งด่วน ทีมงานหมีพูล จึงรีบเข้าไปดำเนินแก้ไขจนสระว่ายน้ำสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติค่ะ

รูปผลงาน