งานวางระบบสระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำส่วนตัว จ.ฉะเชิงเทรา

สาเหตุ : 
การแก้ปัญหา :

บรรยากาศการทำงาน