ไม่ว่าจะเป็นสระคอนกรีต หรือสระสำเร็จรูป
ถ้าระบบไม่ดี ก็จะมีปัญหาสระว่ายน้ำเขียวตามมาค่ะ

จากประสบการณ์ที่ ทีมหมีพูล เข้าไปทำการแก้ไขสระว่ายน้ำที่มีอาการเขียว ขุ่น เกือบจะทั้งหมดคือ ระบบสระว่ายน้ำ ออกแบบมาไม่ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ขนาดปั๊มที่ไม่สัมพันธ์กับปริมาณคิวน้ำ หรือถังกรองทรายไม่เคยทำการเปลี่ยนทรายเลย ทำให้ประสิทธิภาพในการกรองสิ่งสกปรกแทบจะทำไม่ได้เลยค่ะ

ตัวอย่างผลงาน

สินค้าแนะนำ

น้ำยาปรับสภาพน้ำใส (ชนิดเข้มข้น) ขนาด 5 ลิตร/ถัง

น้ำยากำจัดตะไคร่ (ชนิดเข้มข้น) ขนาด 5 ลิตร/ถัง

ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำคลอรีน และค่าPH

เจลปรับสภาพน้ำใส (JOLLY GEL)