งานแก้ไขสระว่ายน้ำเขียว

สวนสัตว์เขาเขียว @ชลบุรี

อีกงานหนึ่งที่เราออกต่างจังหวัดเพื่อไปแก้ปัญหาสระว่ายน้ำโดยเฉพาะ โดยที่สระว่ายน้ำนั้นมีอาการเขียว ตะไคร่ขึ้น เมื่อตรวจสอบอุปกรณ์แล้วจึงทราบสาเหตุว่า อุปกรณ์นั้นเก่า ชำรุด ทางเราจึงเตรียมอุปกรณ์ชุดใหม่ไปด้วย และแก้ไขปัญหาจนสระว่ายน้ำสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติค่ะ

บรรยากาศการทำงาน

แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขสระว่ายน้ำเขียว