โกลเดนท์ นครา

โครงการหมู่บ้านโกลเดนท์ นครา ได้ทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบสระว่ายน้ำจากเดิมที่เป็นระบบกรองผ้า ที่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสูงมาก ทางคุณหมีจึงเสนอเปลี่ยนเป็นใช้ระบบกรองทราย ที่มีค่าใช้จ่ายไม่แพงและดูแลง่ายกว่า และที่สำคัญคือเปลี่ยนระบบฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน มาใช้ระบบฆ่าเชื้อด้วยเกลือแทน ซึ่งทำให้ลูกบ้านมีความสุขกับการเล่นน้ำมากขึ้นค่ะ

รูปผลงาน