แก้ปัญหาสระว่ายน้ำเขียว ขุ่น

สระว่ายน้ำเขียว ขุ่น เกิดตะไคร่ อาจะเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ
เช่นขาดการดูแลต่อเนื่อง อุปกรณ์สระชำรุด ทุกครั้งที่หมีเข้าไปก็จะหาสาเหตุ
และแนวทางการแก้ไขให้กับทางลูกค้าด้วยค่ะ

คลิปตัวอย่างผลงานบางส่วนที่ผ่านมาค่ะ

แก้ไขปัญหาสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขปัญหาสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขปัญหาสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขปัญหาสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขปัญหาสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขปัญหาสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขปัญหาสระว่ายน้ำเขียว
แก้ไขปัญหาสระว่ายน้ำเขียว