ProGrid Vertical D.E

DE Filter_ถังกรองผ้า

รายละเอียด

ถังกรองผ้า DE FILTER
รหัสสินค้า : FT-HA-DE2420
ขนาด 24 นิ้ว
FLOW RATE : 10 คิว / ชม.
มัลติพอทวาล์ว 1.5 นิ้ว
สั่งซื้อ / สอบถาม
DE Filter_ถังกรองผ้า

รายละเอียด

ถังกรองผ้า DE FILTER
รหัสสินค้า : FT-HA-DE3620
ขนาด 36 นิ้ว
FLOW RATE : 16 คิว / ชม.
มัลติพอทวาล์ว 1.5 นิ้ว
สั่งซื้อ / สอบถาม
DE Filter_ถังกรองผ้า

รายละเอียด

ถังกรองผ้า DE FILTER
รหัสสินค้า : FT-HA-DE4820
ขนาด 48 นิ้ว
FLOW RATE : 22 คิว / ชม.
มัลติพอทวาล์ว 2 นิ้ว
สั่งซื้อ / สอบถาม
DE Filter_ถังกรองผ้า

รายละเอียด

ถังกรองผ้า DE FILTER
รหัสสินค้า : FT-HA-DE6020
ขนาด 60 นิ้ว
FLOW RATE : 27 คิว / ชม.
มัลติพอทวาล์ว 2 นิ้ว
สั่งซื้อ / สอบถาม
DE Filter_ถังกรองผ้า

รายละเอียด

ถังกรองผ้า DE FILTER
รหัสสินค้า : FT-HA-DE7220
ขนาด 72 นิ้ว
FLOW RATE : 32 คิว / ชม.
มัลติพอทวาล์ว 2 นิ้ว
สั่งซื้อ / สอบถาม

สอบถามก่อนได้ค่ะ

หากท่านไม่ทราบในการเลือกซื้อสินค้า ปรึกษาหมีได้ตลอดเวลาค่ะ เพราะอุปกรณ์สระว่ายน้ำ จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการแนะนำให้กับลูกค้า เพื่อป้องกันปัญหาที่ตามมาภายหลัง รวมไปถึงบริการหลังการขายจากเราค่ะ