ตลาดน้ำ อตก.

บริษัท หมีพูล อิควิปเม้นท์ จำกัด และ บริษัท เรดพูล เซอร์วิส จำกัด ได้มีโอกาสเ้ขาไป
ดำเนินการติดตั้งระบบบ่อโชว์ ที่จะมีบ่อน้ำจำลองเสมือว่าเป็นตลาดที่ติดกับแม่น้ำ
เพื่อให้มีความสดชื่น และดูคลาสสสิคแบบไทยๆ ค่ะ

รูปผลงาน