JASON SIRIES

เครื่องเกลือสระว่ายน้ำ

รายละเอียด

เครื่องเกลือสระว่ายน้ำ PROCELL
รหัสสินค้า : SC-PC-J20G
ขนาด 20G (สำหรับน้ำ 80 คิว)
*สระส่วนตัว สระบ้าน 2 ปี
*สระบริการ 1 ปี
สั่งซื้อ / สอบถาม
เครื่องเกลือสระว่ายน้ำ

รายละเอียด

เครื่องเกลือสระว่ายน้ำ PROCELL
รหัสสินค้า : SC-PC-J30G
ขนาด 30G (สำหรับน้ำ 120 คิว)
*สระส่วนตัว สระบ้าน 2 ปี
*สระบริการ 1 ปี
สั่งซื้อ / สอบถาม
เครื่องเกลือสระว่ายน้ำ

รายละเอียด

เครื่องเกลือสระว่ายน้ำ PROCELL
รหัสสินค้า : SC-PC-J40G
ขนาด 40G (สำหรับน้ำ 140 คิว)
*สระส่วนตัว สระบ้าน 2 ปี
*สระบริการ 1 ปี
สั่งซื้อ / สอบถาม
เครื่องเกลือสระว่ายน้ำ

รายละเอียด

เครื่องเกลือสระว่ายน้ำ PROCELL
รหัสสินค้า : SC-PC-J50G
ขนาด 50G (สำหรับน้ำ 160 คิว)
*สระส่วนตัว สระบ้าน 2 ปี
*สระบริการ 1 ปี
สั่งซื้อ / สอบถาม
เครื่องเกลือสระว่ายน้ำ

รายละเอียด

เครื่องเกลือสระว่ายน้ำ PROCELL
รหัสสินค้า : SC-PC-J60G
ขนาด 60G (สำหรับน้ำ 200 คิว)
*สระส่วนตัว สระบ้าน 2 ปี
*สระบริการ 1 ปี
สั่งซื้อ / สอบถาม

สอบถามก่อนได้ค่ะ

หากท่านไม่ทราบในการเลือกซื้อสินค้า ปรึกษาหมีได้ตลอดเวลาค่ะ เพราะอุปกรณ์สระว่ายน้ำ จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการแนะนำให้กับลูกค้า เพื่อป้องกันปัญหาที่ตามมาภายหลัง รวมไปถึงบริการหลังการขายจากเราค่ะ