ELCOMP Concrete Pool

ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX ELCOMP

รายละเอียด

Model : ELCOMP‐N‐RGB‐C
Led : 99
LUX : 90
Watt/Voltage : 10W / 12V
Colour : Multi Colour
Option : Complete set & JB

 

สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX ELCOMP

รายละเอียด

Model : ELCOMP‐N‐RGB‐L
Led : 99
LUX : 90
Watt/Voltage : 10W / 12V
Colour : Multi Colour
Option : Light Only

 

สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX ELCOMP

รายละเอียด

Model : ELCOMP‐N‐WW‐C
Led : 99
LUX : 212
Watt/Voltage : 10W / 12V
Colour : Warm White
Option : Complete set & JB

 

สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX ELCOMP

รายละเอียด

Model : ELCOMP‐N‐WW‐C
Led : 99
LUX : 212
Watt/Voltage : 10W / 12V
Colour : Warm White
Option : Light Only

 

สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX ELCOMP

รายละเอียด

Model : ELCOMP‐N‐CW‐C
Led : 99
LUX : 200
Watt/Voltage : 10W / 12V
Colour :Cool White
Option : Complete set & JB

 

สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX ELCOMP

รายละเอียด

Model : ELCOMP‐N‐CW‐L
Led : 99
LUX : 200
Watt/Voltage : 10W / 12V
Colour :Cool White
Option : Light Only

 

สั่งซื้อ / สอบถาม

ELCOMP Vinyl Pool

ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX ELCOMP

รายละเอียด

Model : ELCOMP‐RGB‐C
Led : 99
LUX : 90
Watt/Voltage : 10W / 12V
Colour : Multi Colour
Option : Complete set & JB

 

สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX ELCOMP

รายละเอียด

Model : ELCOMP‐RGB‐L
Led : 99
LUX : 90
Watt/Voltage : 10W / 12V
Colour : Multi Colour
Option : Light Only

 

สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX ELCOMP

รายละเอียด

Model : ELCOMP‐WW‐C
Led : 99
LUX : 212
Watt/Voltage : 10W / 12V
Colour : Warm White
Option : Complete set & JB

 

สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX ELCOMP

รายละเอียด

Model : ELCOMP‐WW‐C
Led : 99
LUX : 212
Watt/Voltage : 10W / 12V
Colour : Warm White
Option : Light Only

 

สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX ELCOMP

รายละเอียด

Model : ELCOMP‐CW‐C
Led : 99
LUX : 200
Watt/Voltage : 10W / 12V
Colour :Cool White
Option : Complete set & JB

 

สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX ELCOMP

รายละเอียด

Model : ELCOMP‐CW‐L
Led : 99
LUX : 200
Watt/Voltage : 10W / 12V
Colour :Cool White
Option : Light Only

 

สั่งซื้อ / สอบถาม

สอบถามก่อนได้ค่ะ

หากท่านไม่ทราบในการเลือกซื้อสินค้า ปรึกษาหมีได้ตลอดเวลาค่ะ เพราะอุปกรณ์สระว่ายน้ำ จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการแนะนำให้กับลูกค้า เพื่อป้องกันปัญหาที่ตามมาภายหลัง รวมไปถึงบริการหลังการขายจากเราค่ะ