EL‐S300 Series

ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX EL‐S300

รายละเอียด

Model : EL‐S300‐252‐304‐RGB‐C
Material : SS.304
Watt/Voltage : 20W / 12V
Led : 252
LUX : 220
Colour : Multi Colour
Option : Complete set & JB

สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX EL‐S300

รายละเอียด

Model : EL‐S300‐252‐304‐RGB‐L
Material : SS.304
Watt/Voltage : 20W / 12V
Led : 252
LUX : 220
Colour : Multi Colour
Option : Light Only

สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX EL‐S300

รายละเอียด

Model : EL‐S300‐252‐304‐WW‐C
Material : SS.304
Watt/Voltage : 20W / 12V
Led : 252
LUX : 535
Colour : Warm White
Option : Complete set & JB

สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX EL‐S300

รายละเอียด

Model : EL‐S300‐252‐304‐WW‐L
Material : SS.304
Watt/Voltage : 20W / 12V
Led : 252
LUX : 535
Colour : Warm White
Option : Light Only

สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX EL‐S300

รายละเอียด

Model : EL‐S300‐252‐304‐CW‐C
Material : SS.304
Watt/Voltage : 20W / 12V
Led : 252
LUX : 450
Colour : Cool White
Option : Complete set & JB

สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX EL‐S300

รายละเอียด

Model : EL‐S300‐252‐304‐CW‐L
Material : SS.304
Watt/Voltage : 20W / 12V
Led : 252
LUX : 450
Colour : Cool White
Option : Light Only

สั่งซื้อ / สอบถาม

EL‐S100 Series

ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX EL‐S300

รายละเอียด

Model : EL‐S100‐304‐RGB‐C
Material : SS.304
Watt/Voltage : 10W / 12V
Led : 99
LUX : 90
Colour : Multi Colour
Option : Complete set & JB

สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX EL‐S300

รายละเอียด

Model : EL‐S100‐304‐RGB‐L
Material : SS.304
Watt/Voltage : 10W / 12V
Led : 99
LUX : 90
Colour : Multi Colour
Option : Light Only

สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX EL‐S300

รายละเอียด

Model : EL‐S100‐304‐WW‐C
Material : SS.304
Watt/Voltage : 10W / 12V
Led : 99
LUX : 200
Colour : Warm White
Option : Complete set & JB

สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX EL‐S300

รายละเอียด

Model : EL‐S100‐304‐WW‐L
Material : SS.304
Watt/Voltage : 10W / 12V
Led : 99
LUX : 200
Colour : Warm White
Option : Light Only

สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX EL‐S300

รายละเอียด

Model : EL‐S100‐304‐CW‐C
Material : SS.304
Watt/Voltage : 10W / 12V
Led : 99
LUX : 200
Colour : Cool White
Option : Complete set & JB

สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX EL‐S300

รายละเอียด

Model : EL‐S100‐304‐CW‐L
Material : SS.304
Watt/Voltage : 10W / 12V
Led : 99
LUX : 200
Colour : Cool White
Option : Light Only

สั่งซื้อ / สอบถาม

สอบถามก่อนได้ค่ะ

หากท่านไม่ทราบในการเลือกซื้อสินค้า ปรึกษาหมีได้ตลอดเวลาค่ะ เพราะอุปกรณ์สระว่ายน้ำ จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการแนะนำให้กับลูกค้า เพื่อป้องกันปัญหาที่ตามมาภายหลัง รวมไปถึงบริการหลังการขายจากเราค่ะ