LED-TP100

ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX LED-TP100

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ LED‐TP100 Series
Model : LED‐TP100‐CW‐C
Material : Plastic
Bulb Type : 198 LED Panel
LUX : 180
Colour : CoolWhite
Option : Complete set T & JB
 
สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX LED-TP100

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ LED‐TP100 Series
Model : LED‐TP100‐CW‐L
Material : Plastic
Bulb Type : 198 LED Panel
LUX : 180
Colour : CoolWhite
Option : Light Only
 
สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX LED-TP100

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ LED‐TP100 Series
Model : LED‐TP100‐WW‐C
Material : Plastic
Bulb Type : 198 LED Panel
LUX : 207
Colour : WarmWhite
Option : Complete set T & JB
 
สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX LED-TP100

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ LED‐TP100 Series
Model : LED‐TP100‐WW‐L
Material : Plastic
Bulb Type : 198 LED Panel
LUX : 207
Colour : WarmWhite
Option : Light Only
 
สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX LED-TP100

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ LED‐TP100 Series
Model : LED‐TP100-RGB‐C
Material : Plastic
Bulb Type : 198 LED Panel
LUX : 250
Colour : Auto Colour Change
Option : Complete set T & JB
 
สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX LED-TP100

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ LED‐TP100 Series
Model : LED‐TP100-RGB‐L
Material : Plastic
Bulb Type : 198 LED Panel
LUX : 250
Colour : Auto Colour Change
Option : Light Only
 
สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX LED-TP100

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ LED‐TP100 Series
Model : LED‐TP100-B‐C
Material : Plastic
Bulb Type : 198 LED Panel
LUX : 120
Colour : Auto Colour Change
Option : Complete set T & JB
 
สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX LED-TP100

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ LED‐TP100 Series
Model : LED‐TP100-B‐L
Material : Plastic
Bulb Type : 198 LED Panel
LUX : 120
Colour : Auto Colour Change
Option : Light Only
 
สั่งซื้อ / สอบถาม

สอบถามก่อนได้ค่ะ

หากท่านไม่ทราบในการเลือกซื้อสินค้า ปรึกษาหมีได้ตลอดเวลาค่ะ เพราะอุปกรณ์สระว่ายน้ำ จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการแนะนำให้กับลูกค้า เพื่อป้องกันปัญหาที่ตามมาภายหลัง รวมไปถึงบริการหลังการขายจากเราค่ะ