E‐Lumen‐252

ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX E‐Lumen‐252

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ E‐Lumen
Model : E‐Lumen‐252‐RGB-C
Colour : Multi Colour (14 Modes)
Lux : 166
Led
: 252 LED
Watt/Voltage : 20w/12V
Option : Complete set T & JB
สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX E‐Lumen‐252

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ E‐Lumen
Model : E‐Lumen‐252‐RGB-L
Colour : Multi Colour (14 Modes)
Lux : 166
Led : 252 LED
Watt/Voltage : 20w/12V
Option : Light Only
สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX E‐Lumen‐252

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ E‐Lumen
Model : E‐Lumen‐252‐WW-C
Colour : Warm White (4000K)
Lux : 415
Led : 252 LED
Watt/Voltage : 20w/12V
Option : Complete set T & JB
สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX E‐Lumen‐252

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ E‐Lumen
Model : E‐Lumen‐252‐WW-L
Colour : Warm White (4000K)
Lux : 415
Led : 252 LED
Watt/Voltage : 20w/12V
Option : Light Only
สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX E‐Lumen‐252

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ E‐Lumen
Model : E‐Lumen‐252‐CW‐C
Colour : Cool White
(20000K)
Lux : 346
Led
: 252 LED
Watt/Voltage : 20w/12V
Option : Complete set T & JB
สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX E‐Lumen‐252

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ E‐Lumen
Model : E‐Lumen‐252‐CW‐L
Colour : Cool White
(20000K)
Lux : 346
Led
: 252 LED
Watt/Voltage : 20w/12V
Option : Light Only
สั่งซื้อ / สอบถาม

E‐Lumen‐441

ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX E‐Lumen‐252

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ E‐Lumen
Model : E‐Lumen‐441‐RGB‐C
Colour : Multi Colour
(14 Modes)
Lux : 273
Led
: 441 LED
Watt/Voltage : 35w/12V
Option : Complete set T & JB
สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX E‐Lumen‐252

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ E‐Lumen
Model : E‐Lumen‐441‐RGB‐L
Colour : Multi Colour
(14 Modes)
Lux : 273
Led
: 441 LED
Watt/Voltage : 35w/12V
Option : Light Only
สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX E‐Lumen‐252

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ E‐Lumen
Model : E‐Lumen‐441‐WW‐C
Colour : Warm White
(4000K)
Lux : 613
Led
: 441 LED
Watt/Voltage : 35w/12V
Option : Complete set T & JB
สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX E‐Lumen‐252

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ E‐Lumen
Model : E‐Lumen‐441‐WW‐L
Colour : Warm White
(4000K)
Lux : 273
Led
: 441 LED
Watt/Voltage : 35w/12V
Option : Light Only
สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX E‐Lumen‐252

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ E‐Lumen
Model : E‐Lumen‐441‐CW‐C
Colour : Cool White
(20000K)
Lux : 550
Led
: 441 LED
Watt/Voltage : 35w/12V
Option : Complete set T & JB
สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX E‐Lumen‐252

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ E‐Lumen
Model : E‐Lumen‐441‐CW‐L
Colour : Cool White
(20000K)
Lux : 550
Led
: 441 LED
Watt/Voltage : 35w/12V
Option : Light Only
สั่งซื้อ / สอบถาม

E‐Lumen‐531

ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX E‐Lumen‐252

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ E‐Lumen
Model : E‐Lumen‐531‐RGB‐C
Colour : Multi Colour
(14 Modes)
Lux : 316
Led
: 531 LED
Watt/Voltage : 50w/12V
Option : Complete set T & JB
สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX E‐Lumen‐252

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ E‐Lumen
Model : E‐Lumen‐531‐RGB‐L
Colour : Multi Colour
(14 Modes)
Lux : 316
Led
: 531 LED
Watt/Voltage : 50w/12V
Option : Light Only
สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX E‐Lumen‐252

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ E‐Lumen
Model : E‐Lumen‐531‐WW‐C
Colour : Warm White
(4000K)
Lux : 634
Led
: 531 LED
Watt/Voltage : 50w/12V
Option : Complete set T & JB
สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX E‐Lumen‐252

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ E‐Lumen
Model : E‐Lumen‐531‐WW‐L
Colour : Warm White
(4000K)
Lux : 634
Led
: 531 LED
Watt/Voltage : 50w/12V
Option : Light Only
สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX E‐Lumen‐252

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ E‐Lumen
Model : E‐Lumen‐531‐CW‐C
Colour : Cool White
(20000K)
Lux : 608
Led
: 531 LED
Watt/Voltage : 50w/12V
Option : Complete set T & JB
สั่งซื้อ / สอบถาม
ไฟสระว่ายน้ำ_EMUAX E‐Lumen‐252

รายละเอียด

ไฟสระว่ายน้ำ E‐Lumen
Model : E‐Lumen‐531‐CW‐L
Colour : Light Only
(20000K)
Lux : 608
Led
: 531 LED
Watt/Voltage : 50w/12V
Option : Complete set T & JB
สั่งซื้อ / สอบถาม

สอบถามก่อนได้ค่ะ

หากท่านไม่ทราบในการเลือกซื้อสินค้า ปรึกษาหมีได้ตลอดเวลาค่ะ เพราะอุปกรณ์สระว่ายน้ำ จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการแนะนำให้กับลูกค้า เพื่อป้องกันปัญหาที่ตามมาภายหลัง รวมไปถึงบริการหลังการขายจากเราค่ะ