220V/50Hz

รายละเอียด

รหัสสินค้า : PM-EN-P075
ท่อน้ำเข้า-ออก: 1.5″ x 1.5″
แรงม้า : 3/4 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 1 สาย
โวตต์/เฮิรตซ์ : 220V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : PM-EN-P100
ท่อน้ำเข้า-ออก: 1.5″ x 1.5″
แรงม้า : 1 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 1 สาย
โวตต์/เฮิรตซ์ : 220V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : PM-EN-P150
ท่อน้ำเข้า-ออก: 2″ x 2″
แรงม้า : 1.5 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 1 สาย
โวตต์/เฮิรตซ์ : 220V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : PM-EN-P200
ท่อน้ำเข้า-ออก: 2″ x 2″
แรงม้า : 2 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 1 สาย
โวตต์/เฮิรตซ์ : 220V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : PM-EN-P300
ท่อน้ำเข้า-ออก: 2″ x 2″
แรงม้า : 3 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 1 สาย
โวตต์/เฮิรตซ์ : 220V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

380V/50Hz

รายละเอียด

รหัสสินค้า : PM-EN-P150T
ท่อน้ำเข้า-ออก: 2″ x 2″
แรงม้า : 1.5 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 3 สาย
โวตต์/เฮิรตซ์ : 220V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : PM-EN-P200T
ท่อน้ำเข้า-ออก: 2″ x 2″
แรงม้า : 2 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 3 สาย
โวตต์/เฮิรตซ์ : 220V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

รายละเอียด

รหัสสินค้า : PM-EN-P300T
ท่อน้ำเข้า-ออก: 2″ x 2″
แรงม้า : 3 แรง
แหล่งจ่ายไฟ : 3 สาย
โวตต์/เฮิรตซ์ : 220V/50Hz
สั่งซื้อ / สอบถาม

สอบถามก่อนได้ค่ะ

หากท่านไม่ทราบในการเลือกซื้อสินค้า ปรึกษาหมีได้ตลอดเวลาค่ะ เพราะอุปกรณ์สระว่ายน้ำ จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการแนะนำให้กับลูกค้า เพื่อป้องกันปัญหาที่ตามมาภายหลัง รวมไปถึงบริการหลังการขายจากเราค่ะ