ชุดวัดค่าน้ำ สำหรับสะว่ายน้ำ ใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ เช่นค่าคลอรีน ค่า PH เพื่อป้องกันไม่ให้สระของท่านเกิดตะไคร่เขียว