สายดูดตะกอน หนาพิเศษ

สำหรับดูดตะกอนในสระว่ายน้ำ ใช้ร่วมกับ ล้อดูดตะกอน ในการดูดตะกอน ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ มีความหนาเป็นพิเศษ ทนทานต่อสารเคมีในสระว่ายน้ำ