PROMAX

Showing all 11 results

PROMAX

ถังกรองทรายคุณภาพ วัสดุทำจาก POLYMERIC TANK ทำหน้าที่ กรองฝุ่นตะกอนที่ปะปนอยู่ในน้ำ ถังกรองทรายจะใช้ทรายเป็นตัวกรองฝุ่นตะกอน เพื่อให้น้ำใสสะอาดก่อนจะลงสู่สระว่ายน้ำ