กระชอนก้นลึก สำหรับตักเศษใบไม้และสิ่งสกปรก(อลูมิเนียมเฟรม)