ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบดิจิตอล PHและอุณหภูมิของน้ำ

3,744 ฿