ซีลรอบเครื่องกรองโปรกริดรุ่นใหม่

HAYWARD MICROCLEAR & PRO GRID D.E. FILTER
Model : RDE2422Z2
Product : ซีลรอบเครื่องกรอง Progrid รุ่นใหม่
Metal Reinfoced Seal

Category: