ด้ามต่อสำหรับหัวดูด,กระชอน,และแปรงทำความสะอาด 16 ฟุต