ถังกรองกระดาษ 50 Sq.ft | HAYWARD

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : C500
Product : เครื่องกรองสตาร์เคลียร์ 50 Sq.ft.
อัตราการกรองน้ำ 8 ลบ.ม./ซม.
ขนาดความสูง 80 ซม.ความกว้าง 30 ซม.
ใช้กับ Super Pump 1 Hp ท่อเข้า/ออก ปั๊ม 1 1/2″
Warranty : 1 year