ถังกรองติดปั๊ม 25″ EMAUX FSF Siries

ถังกรองติดปั๊ม 25″ EMAUX FSF Siries

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : FSF650SC
Product : เครื่องกรองทรายพร้อมปั๊ม 25″ ( 1.5 นิ้ว )
อัตราการกรองน้ำ 15.59 ลบ.ม./ชม.
พร้อมถุงทราย 3 ถุง
Warranty : 1 year