ถังกรองทราย 27″

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : VL210T
Product : เครื่องกรองทราย 21″
พร้อมทราย 2 ถุง
Warranty : 1 year