ที่รองเเผ่นกรองโปรกริด 24 Sq.ft.เท่านั้น

HAYWARD MICROCLEAR & PRO GRID D.E. FILTER
Model : RDE2420T
Product : ที่รองแผ่นกรองโปรกริด 24 Sq.ft. เท่านั้น
Element Spacer ( DE2420 Only )

Category: