น้ำยากำจัดตะไคร่ (ชนิดเข้มข้น) ขนาด 5 ลิตร/ถัง

2,033 ฿