น้ำยาขจัดตะไคร่น้ำดำ BLACK ALGAETRINE

น้ำยาขจัดตะไคร่น้ำดำ BLACK ALGAETRINE

  • คุณสมบัติ: ช่วยขจัดปัญหาตะไคร่น้ำดำ ตะไคร่น้ำเขียว หรือตะไคร่น้ำที่เกาะตามยาแนวและขอบตะเข็บกระเบื้อง
  • คำแนะนำการใช้: ควรใช้ทุก 5 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง โดยการใช้แปรงขัดช่วย จนกว่าตะใคร่น้ำจะถูกกำจัดออกไปจนหมด
  • วิธีใช้: อัตราส่วน ครั้งแรก 180 ซีซี ต่อน้ำ 19 ลบ.ม. ( 10  ซีซี ต่อน้ำ 1 ลบ.ม.)  และครั้งต่อไป 90 ซีซี ต่อน้ำ 19 ลบ.ม. ( 5  ซีซี ต่อน้ำ 1 ลบ.ม.)

*เมื่อเติมแล้วรันระบบ 1 Turn over ก่อนลงเล่นน้ำ