น้ำยาป้องกันตะไคร่น้ำเขียว SWIMTRINE Plus+

น้ำยาป้องกันตะไคร่น้ำเขียว SWIMTRINE Plus+

  • คุณสมบัติ: ช่วยป้องกันตะไคร่น้ำสีเขียว
  • คำแนะนำการใช้: ควรใช้เป็นประจำทุกสัปดาห์
  • วิธีใช้: ในอัตราส่วน 30 ซีซี ต่อน้ำในสระ 19 ลบ.ม . ( 1.6  ซีซี ต่อน้ำในสระ 1 ลบ.ม. )

*เมื่อเติมแล้วรันระบบ 1 Turn over ก่อนลงเล่นน้ำ