น้ำยาป้องกันน้ำขุ่นเขียว POOLTRINE

น้ำยาป้องกันน้ำขุ่นเขียว POOLTRINE

  • คุณสมบัติ: ช่วยป้องกันและแก้ปัญหาน้ำขุ่นเขียว ช่วยให้น้ำใสเร็วและฆ่าตะไคร่น้ำได้ในคราวเดียวกัน เหมาะกับสระว่ายน้ำที่ใช้ระบบเครื่องกรองผ้า
  • คำแนะนำการใช้: เมื่อน้ำมีสีขุ่นเขียว แต่มีค่า pH อยู่ระหว่าง 7.2 – 7.6 เท่านั้น หากค่า pH สูงหรือต่ำกว่าค่าที่กล่าวข้างต้นให้ปรับค่า pH ให้ได้ตามค่ามาตรฐานก่อนใช้น้ำยา
  • วิธีใช้: อัตราส่วน  150  ซีซี ต่อน้ำในสระ 19 ลบ.ม. ( 8  ซีซี ต่อน้ำ 1 ลบ.ม.)  และ เดินปั๊มน้ำ 24 ชั่วโมง จนกว่าน้ำจะใส

*เมื่อเติมแล้วรันระบบ 1 Turn over ก่อนลงเล่นน้ำ