น้ำยาป้องกันน้ำขุ่น CLEARTRINE

น้ำยาป้องกันน้ำขุ่น CLEARTRINE

  • คุณสมบัติ: ใช้แก้ปัญหาน้ำขุ่นมัว ขุ่นขาว เหมาะกับสระว่ายน้ำที่ใช้ระบบเครื่องกรองทราย
  • วิธีใช้:
    • อัตราส่วนการใช้ในกรณีน้ำขุ่นมัวมากๆ ให้ใช้อัตรา 60 ซีซี ต่อน้ำในสระ 19 ลบ.ม. เดินปั๊มน้ำ 24 ชั่วโมง จนกว่าน้ำจะใส
    • อัตราส่วนการใช้ในกรณีใช้เพื่อป้องกันน้ำขุ่น อัตราการใช้ 30 ซีซี ต่อน้ำในสระ 19 ลบ.ม. ทุกๆ 1-2 อาทิตย์

*เมื่อเติมแล้วรันระบบ 1 Turn over ก่อนลงเล่นน้ำ