บันไดลงสระ 2 ขั้น | ESPANA

LADDER ESPANA
Model : EAS1127
Product : 2 Treads Mix S/S Ladder Thickess 1.1 mm.
S/S GRADE : 316