บันไดลงสระ 3 ขั้น | LADDER FOLD JUNLI

LADDER JUNLI 
Model : LD-JU-SLR315
Product : บันไดลงสระ 3 ขั้น Fold , JUNLI
Ladder Mixed 3-TR. AISI-316 JUNLI