บันไดลงสระ 3 ขั้น | LADDER STANDARD JUNLI

LADDER JUNLI 
Model : LD-JU-SL315
Product : บันไดลงสระ 3 ขั้น Standard , JUNLI
Ladder Standard 3-TR. AISI-316 JUNLI