บันไดลงสระ 3 ขั้น | ESPANA

LADDER ESPANA
Model : EAS1128
Product : 3 Treads Mix S/S Ladder Thickess 1.1 mm.
S/S GRADE : 316