บันไดลงสระ 3 ขั้น | LADDER MIXED JUNLI

LADDER JUNLI 
Model : LD-JU-SF315
Product : บันไดลงสระ 3 ขั้น Mixed , JUNLI
Ladder Mixed 3-TR. AISI-316 JUNLI