บันไดลงสระ 3 ขั้น | LADDER MURO JUNLI

LADDER JUNLI 
Model : LD-JU-MU315
Product : บันไดลงสระ 3 ขั้น Muro , JUNLI
Ladder Mixed 3-TR. AISI-316 JUNLI