บันไดลงสระ 4 ขั้น | JUNLI

LADDER JUNLI 
Model : LD-JU-SL415
Product : บันไดลงสระ 4 ขั้น Standard , JUNLI
Ladder Standard 4-TR. AISI-316 JUNLI