บันไดลงสระ 4 ขั้น | ESPANA

LADDER ESPANA
Model : EAS1119
Product : 4 Treads Mix S/S Ladder Thickess 1.1 mm.
S/S GRADE : 304