ฝาซุปเปอร์ทูปั๊ม (รุ่นเก่า)

HAYWARD SUPER II PUMP
Model : R3000D
Product : ฝาซุปเปอร์ปั๊ม ( รุ่นเก่า )
Strainer Cover , Lexan ( ฝากลมหูล็อค )

Category: