ฝาปั๊มซุปเปอร์ทู (รุ่นใหม่แบบหมุน)

HAYWARD SUPER II PUMP
Model : R3100D
Product : ฝาปั๊มซุปเปอร์ทู ( รุ่นใหม่แบบหมุน )
Strainer Cover , Threas-In ( ฝากลมแบบเกลียว )

Category: