ยูเนี่ยนหน้าเครื่องกรองทราย 31″ , 36″

HAYWARD SAND FILTER
Model : SX244P
Product : ยูเนี่ยนหน้าเครื่องกรองทราย ( Pro Series ) 31″หรือ36″ รุ่นใหม่
Bulkhead Fitting for S331 and S360 after 1996

Category: